Geni Azl Depolar

Özellikleri:

• Zeytin, turu, biber, algam, sirke, pekmez, arap gibi gda maddelerinin hazrlanmasnda ve depolanmasnda kullanlr.
• Depolar gdaya uygun paslanmaz, koku yapmaz, hijyenik, hafif, kaliteli, szdrmaz, uzun ömürlü ve dayankl malzemeden imal edilmitir.
• Gda depolarnn hammaddesi dünyann her yerinde " food grade" (yiyecek tipi) olarak kabul edilen Uv stabilizanl, orta younlukta ithal lineer polietilendir.
• Hammadde gda tüzüüne uygunluu Salk Bakanl'nn 12.04.1994 tarih ve 04513 sayl belgesi ile onaylanm olup, gda stoklama ve üretiminde hiçbir saknca yoktur.
• Geni azl depolarda basknn kolay yaplabilmesi için delikli seperatör bulunur.
• Tüm balant elemanlar istenilen ölçülerde depolara monte edilebilir.